cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Fihrist
Obsah
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figürler Listesi
Seznam hodnot
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tablolar Listesi
Seznam tabulek
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Ek / İlave
Příloha
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Terimler Sözlüğü
Glosář
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Kaynakça
Seznam pramenů/Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
İndeks / Endeks / Katalog
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban