olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Innehållsförteckning
Indice analitico
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista av figurer
Indice delle immagini
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellförteckning
Indice delle tabelle
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendix
Appendice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Ordlista
Glossario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografi
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Catalogo
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban