görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Innehållsförteckning
Πίνακας Περιεχομένων
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista av figurer
Κατάλογος Σχημάτων
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellförteckning
Κατάλογος Πινάκων
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendix
Παράρτημα
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Ordlista
Γλωσσάριο
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografi
Βιβλιογραφία
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Ευρετήριο
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban