török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Fihrist
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista de Figuras
Figürler Listesi
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista de Tablas
Tablolar Listesi
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apéndice
Ek / İlave
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosario
Terimler Sözlüğü
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografía
Kaynakça
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Índice Alfabético
İndeks / Endeks / Katalog
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban