svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Innehållsförteckning
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista de Figuras
Lista av figurer
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista de Tablas
Tabellförteckning
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apéndice
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosario
Ordlista
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografía
Bibliografi
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Índice Alfabético
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban