orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista de Figuras
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista de Tablas
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apéndice
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosario
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografía
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Índice Alfabético
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban