olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Indice analitico
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista de Figuras
Indice delle immagini
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista de Tablas
Indice delle tabelle
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apéndice
Appendice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosario
Glossario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografía
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Índice Alfabético
Catalogo
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban