lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Spis treści
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista de Figuras
Wykaz danych
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista de Tablas
Wykaz tabel
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apéndice
Aneks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosario
Słowniczek
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografía
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Índice Alfabético
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban