koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista de Figuras
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista de Tablas
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apéndice
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosario
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografía
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Índice Alfabético
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban