vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Cuprins
Mục lục
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista figurilor
Hình minh họa
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista tabelelor
Bảng biểu
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anexă
Phụ lục
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosar
Bảng thuật ngữ
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Tài liệu tham khảo
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Mục lục tra cứu
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban