spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Cuprins
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista figurilor
Lista de Figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista tabelelor
Lista de Tablas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anexă
Apéndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosar
Glosario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Bibliografía
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Índice Alfabético
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban