orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Cuprins
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista figurilor
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista tabelelor
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anexă
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosar
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban