német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Cuprins
Inhaltsverzeichnis
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista figurilor
Abbildungsverzeichnis
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista tabelelor
Tabellenverzeichnis
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anexă
Anhang
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosar
Glossar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Literaturverzeichnis
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban