hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Cuprins
अनुक्रम
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista figurilor
आंकड़ों की सूची
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista tabelelor
तालिकाओं की सूची
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anexă
परिशिष्ट
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosar
शब्दावली
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
संदर्भग्रंथ सूची
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
अनुक्रमणिका
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban