görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Cuprins
Πίνακας Περιεχομένων
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista figurilor
Κατάλογος Σχημάτων
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista tabelelor
Κατάλογος Πινάκων
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anexă
Παράρτημα
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosar
Γλωσσάριο
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Βιβλιογραφία
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Ευρετήριο
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban