francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Cuprins
Table des matières
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista figurilor
Liste des figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista tabelelor
Liste des tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anexă
Annexe
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosar
Glossaire
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Bibliographie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban