finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Cuprins
Sisällysluettelo
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista figurilor
Kuvaluettelo
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista tabelelor
Taulukkoluettelo
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anexă
Liitteet
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosar
Sanaluettelo
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Hakemisto
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban