eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Cuprins
Enhavtabelo
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista figurilor
Listo de Figuroj
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista tabelelor
Listo de Tabloj
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anexă
Apendico
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosar
Glosaro
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Bibliografio
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Indekso
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban