dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Cuprins
Indholdsfortegnelse
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista figurilor
Figuroversigt
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista tabelelor
Tabelliste
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anexă
Appendiks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosar
Ordliste
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Bibliografi
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban