angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Cuprins
Table of Contents
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista figurilor
List of Figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista tabelelor
List of Tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anexă
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosar
Glossary
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Bibliography
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban