orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Índice
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista de figuras
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista de tabelas
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apêndice
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossário
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Índice
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban