magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Índice
Tartalomjegyzék
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Lista de figuras
Ábrák listája
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Lista de tabelas
Táblázatok listája
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apêndice
Függelék
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossário
Szójegyzék
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
Bibliográfia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Índice
Tárgymutató
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban