thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Содержание
ตารางเนื้อหา
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Список тезисов
ลิสต์ตัวเลข
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Список таблиц
ลิสต์ตาราง
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Приложения
ภาคผนวก
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Глоссарий
อภิธานศัพท์
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Библиография
บรรณานุกรม
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Индекс, указатель
ตัวบ่งชี้
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban