svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Содержание
Innehållsförteckning
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Список тезисов
Lista av figurer
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Список таблиц
Tabellförteckning
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Приложения
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Глоссарий
Ordlista
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Библиография
Bibliografi
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Индекс, указатель
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban