olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Содержание
Indice analitico
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Список тезисов
Indice delle immagini
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Список таблиц
Indice delle tabelle
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Приложения
Appendice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Глоссарий
Glossario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Библиография
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Индекс, указатель
Catalogo
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban