német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Содержание
Inhaltsverzeichnis
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Список тезисов
Abbildungsverzeichnis
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Список таблиц
Tabellenverzeichnis
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Приложения
Anhang
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Глоссарий
Glossar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Библиография
Literaturverzeichnis
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Индекс, указатель
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban