magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Содержание
Tartalomjegyzék
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Список тезисов
Ábrák listája
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Список таблиц
Táblázatok listája
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Приложения
Függelék
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Глоссарий
Szójegyzék
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Библиография
Bibliográfia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Индекс, указатель
Tárgymutató
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban