koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Содержание
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Список тезисов
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Список таблиц
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Приложения
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Глоссарий
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Библиография
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Индекс, указатель
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban