görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Содержание
Πίνακας Περιεχομένων
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Список тезисов
Κατάλογος Σχημάτων
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Список таблиц
Κατάλογος Πινάκων
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Приложения
Παράρτημα
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Глоссарий
Γλωσσάριο
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Библиография
Βιβλιογραφία
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Индекс, указатель
Ευρετήριο
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban