francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Содержание
Table des matières
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Список тезисов
Liste des figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Список таблиц
Liste des tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Приложения
Annexe
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Глоссарий
Glossaire
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Библиография
Bibliographie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Индекс, указатель
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban