finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Содержание
Sisällysluettelo
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Список тезисов
Kuvaluettelo
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Список таблиц
Taulukkoluettelo
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Приложения
Liitteet
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Глоссарий
Sanaluettelo
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Библиография
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Индекс, указатель
Hakemisto
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban