eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Содержание
Enhavtabelo
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Список тезисов
Listo de Figuroj
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Список таблиц
Listo de Tabloj
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Приложения
Apendico
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Глоссарий
Glosaro
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Библиография
Bibliografio
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Индекс, указатель
Indekso
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban