angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Содержание
Table of Contents
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Список тезисов
List of Figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Список таблиц
List of Tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Приложения
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Глоссарий
Glossary
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Библиография
Bibliography
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Индекс, указатель
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban