thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indice analitico
ตารางเนื้อหา
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Indice delle immagini
ลิสต์ตัวเลข
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Indice delle tabelle
ลิสต์ตาราง
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendice
ภาคผนวก
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossario
อภิธานศัพท์
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
บรรณานุกรม
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Catalogo
ตัวบ่งชี้
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban