török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indice analitico
Fihrist
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Indice delle immagini
Figürler Listesi
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Indice delle tabelle
Tablolar Listesi
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendice
Ek / İlave
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossario
Terimler Sözlüğü
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
Kaynakça
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Catalogo
İndeks / Endeks / Katalog
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban