svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indice analitico
Innehållsförteckning
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Indice delle immagini
Lista av figurer
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Indice delle tabelle
Tabellförteckning
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendice
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossario
Ordlista
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
Bibliografi
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Catalogo
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban