spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indice analitico
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Indice delle immagini
Lista de Figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Indice delle tabelle
Lista de Tablas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendice
Apéndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossario
Glosario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
Bibliografía
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Catalogo
Índice Alfabético
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban