román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indice analitico
Cuprins
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Indice delle immagini
Lista figurilor
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Indice delle tabelle
Lista tabelelor
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendice
Anexă
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossario
Glosar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Catalogo
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban