orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indice analitico
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Indice delle immagini
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Indice delle tabelle
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendice
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossario
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Catalogo
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban