német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indice analitico
Inhaltsverzeichnis
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Indice delle immagini
Abbildungsverzeichnis
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Indice delle tabelle
Tabellenverzeichnis
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendice
Anhang
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossario
Glossar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
Literaturverzeichnis
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Catalogo
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban