lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indice analitico
Spis treści
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Indice delle immagini
Wykaz danych
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Indice delle tabelle
Wykaz tabel
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendice
Aneks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossario
Słowniczek
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Catalogo
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban