koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indice analitico
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Indice delle immagini
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Indice delle tabelle
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendice
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossario
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Catalogo
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban