görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indice analitico
Πίνακας Περιεχομένων
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Indice delle immagini
Κατάλογος Σχημάτων
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Indice delle tabelle
Κατάλογος Πινάκων
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendice
Παράρτημα
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossario
Γλωσσάριο
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
Βιβλιογραφία
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Catalogo
Ευρετήριο
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban