vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhaltsverzeichnis
Mục lục
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Abbildungsverzeichnis
Hình minh họa
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenverzeichnis
Bảng biểu
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anhang
Phụ lục
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossar
Bảng thuật ngữ
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Literaturverzeichnis
Tài liệu tham khảo
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Mục lục tra cứu
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban