török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhaltsverzeichnis
Fihrist
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Abbildungsverzeichnis
Figürler Listesi
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenverzeichnis
Tablolar Listesi
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anhang
Ek / İlave
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossar
Terimler Sözlüğü
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Literaturverzeichnis
Kaynakça
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
İndeks / Endeks / Katalog
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban