román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhaltsverzeichnis
Cuprins
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Abbildungsverzeichnis
Lista figurilor
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenverzeichnis
Lista tabelelor
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anhang
Anexă
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossar
Glosar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Literaturverzeichnis
Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban