portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhaltsverzeichnis
Índice
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Abbildungsverzeichnis
Lista de figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenverzeichnis
Lista de tabelas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anhang
Apêndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossar
Glossário
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Literaturverzeichnis
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Índice
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban