magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhaltsverzeichnis
Tartalomjegyzék
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Abbildungsverzeichnis
Ábrák listája
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenverzeichnis
Táblázatok listája
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anhang
Függelék
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossar
Szójegyzék
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Literaturverzeichnis
Bibliográfia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Tárgymutató
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban