koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhaltsverzeichnis
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Abbildungsverzeichnis
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenverzeichnis
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anhang
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossar
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Literaturverzeichnis
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban