holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhaltsverzeichnis
Inhoudsopgave
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Abbildungsverzeichnis
Afbeeldingenlijst
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenverzeichnis
Tabellenlijst
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anhang
Bijlage
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossar
Verklarende woordenlijst
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Literaturverzeichnis
Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Register
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban